Okupacja rosyjska i trzecie oblężenie

     24 marca 1915 r. nowym komendantem twierdzy został gen. piech. Artomonow. Dotychczasowy komendant gen. Kusmanek przez Lwów i Kijów trafił do Niżnego Nowogrodu, gdzie spędził niewolę. W marcu 1918 r. dzięki wymianie jeńców wrócił do Wiednia. Przeważająca część załogi twierdzy trafiła do obozów jenieckich znajdujących się głównie w Turkiestanie i w azjatyckiej części Rosji.

     Rosyjska okupacja Twierdzy Przemyśl trwała do 3 czerwca, przy czym trzecie oblężenie trwało od 12 maja do 3 czerwca 1915 r. Z tego okresu znana jest korespondencja przesyłana przez rosyjską pocztę polową nr 120, która używała datownika „Polew. Poczt. Kont. N° 120” z wyróżnikiem „** w”.Kartka poczty balonowej przewieziona balonem odnalezionym
w Turia Remete 19 marca 1915 r.

     W odsieczy dla Przemyśla brały udział jednostki niemieckie, m.in. 82. Dywizja Rezerwowa Piechoty, które były obsługiwane przez niemiecką pocztę polową.

     Rano 3 czerwca 1915 r. do Przemyśla powrócili Austriacy i pozostali tu do listopada 1918 r. Znów zaczęła funkcjonować poczta cywilna Przemyśl 1, którą nadal kierował dyrektor Teofil Kossonoga. 0d 2 listopada 1915 przejął on kierownictwo funkcjonującej w Przemyślu Poczty Polowej nr 169. Później pojawia się tu także węgierska poczta polowa nr 163.

poprzednia| 1| 2| 3| 4| 5| 6|

Projekt serwisu: CYBERNET s.c 2004